Vanliga frågor om att sälja fakturor

Vanliga frågor om att sälja fakturor

Varför sälja fakturor?

En av orsakerna till att ett företag väljer att sälja fakturor är att de är i behov av pengar direkt. De kanske arbetar i långa projektcykler. Kunderna betalar på 30, 60 eller till och med 90 dagars betalningsvillkor. Det är dock i början av projektcykeln som de stora kostnaderna ligger. Det är då en snabbt, flexibel och enkel lösning att sälja fakturor.

Kan man sälja förfallna fakturor?

När det kommer till att sälja förfallna fakturor blir det en process för inkasso. Du kan därmed inte sälja dessa fakturor som när du vill sälja fakturor innan förfallodatum. Inkasso är något många av de företag som köper fakturor arbetar med. Kontakta oss så hjälper vi dig reda ut hur det fungerar och vilka kostnader som finns kring detta.

Kan man sälja fakturor mot privatperson?

Ja det går bra att sälja fakturor som är ställda till privatperson. Det görs som med ett företag en kreditbedömning. Utifrån denna tar factoringbolaget ett beslut om de vill köpa dessa fakturor.

Vad kostar det att sälja fakturor?

När man vill sälja fakturor tar factoringbolaget ut en procentuell avgift av fakturabeloppet. Denna procentsats kan variera bland annat utifrån vilken kreditrisk man bedömer kunden ha. Det kan även tillkomma andra fasta avgifter. Kontakta oss så kan vi ge dig kostnader för just dina fakturor du vill sälja.

 Ska man sälja fakturor med eller utan regress?

Här beror det på i vilken situation ditt företag befinner sig i. Det du får lägga med i tanken är kundförlustkredit och likviditetsrisk. Ser man endast till risk är det alltid bättre att sälja fakturor utan regress.

Kan man sälja utländska fakturor?

Ja det går bra att sälja utländska fakturor. Kostnaden brukar bli lite högre för dessa då det är svårare och mer kostsamt för factoringbolaget att genomföra en kreditbedömning för utländska bolag.

Kan man sälja fakturor som enskild firma?

Ja det går jättebra att sälja fakturor som enskild firma. Det enda vi som factoringbolag behöver för att sälja fakturor är fakturorna som underlag. Sedan är det samma process som för alla avtal där man säljer fakturor där det görs kreditbedömningar för kunderna.

Vi har lång erfarenhet av att sälja fakturor! 

Våra duktiga medarbetare kan hjälpa dig om du har några fler frågor.