Vanliga frågor om factoring

Vanliga frågor om factoring

Vad är factoring?

Factoring är samlingsnamn för fakturaköp och fakturabelåning. Det är ett alternativ till att finansiera sin verksamhet. Till skillnad från mer traditionella finansieringsalternativ som företagslån eller kreditlån är factoring mer flexibel och går snabbare.

Factoring – hur fungerar det?

Ett företag väljer att sälja enstaka eller flera fakturor till en bank, finansinstitut eller factoringbolag. Det kan även vara så att företaget väljer att belåna sina fakturor istället för att sälja fakturorna.

Varför factoring?

Det är en flexibel form av finansiering där företaget väljer själv i vilken omfattning de vill utnyttja factoring.

  • Tillgång till pengarna omgående.
  • Factoringbolaget tar kreditrisken (oftast).
  • Bättre likviditetsplanering.
  • Slipper hantering av räntefakturor, kravhantering, påminnelser etcetera.
  • Du bestämmer själv vilka fakturor du vill sälja och när.

Hur bokför jag factoring?

Här följer två exempel på hur man kan bokföra factoring beroende på om man använder sig av fakturaköp eller fakturabelåning. 

I det första exemplet handlar det om ett fakturaköp. Vi säljer 100 % av en faktura med ett totalbelopp om 100 000 kr. Avgiften till factoringbolaget är 5 %.

Vi får då in 100 000 – (0,05*100 000) = 95 000 kr på vårt konto. Moms betalas på avgiften till factoringbolaget vilket blir 1000kr. Övrig moms på fakturan har redan bokförts då fakturan lades in i systemet.

I detta exempel visar vi hur man bokför factoring med fakturabelåning.

Vi belånar en faktura med ett värde av 100 000 kr inklusive moms. Belåningen sker för 80 % av fakturans värde, dvs 80 000 kr. Avgiften till factoringbolaget är 1250 kr inklusive moms (moms 250 kr).

Vi få in 80 000 – 1250 = 78 750 kr på vårt företagskonto från factoringbolaget.

Vad kostar factoring?

En procentuell avgift tas ut ifrån fakturabeloppet som är på de fakturor som säljs eller belånas genom factoring. Hur stor denna procentuella avgift blir är beroende av hur många fakturor, hur stora belopp samt kreditbedömningen av kunden. Kontakta oss så kan vi ge er en kostnad för factoring med era behov inräknat.

Vad är reverse factoring?

Vid reverse factoring är det kunden som istället tar initiativet till att inför factoring. I vanliga fall är det företaget själv som kontaktar ett factoringbolag för att inleda ett samarbete. När det är kunden som tar initiativet är det också vanligt att kunden tar hela eller en stor del av de avgifter och kostnader som tillkommer i avtalet.

Hur fungerar factoring till utländska kunder?

Att använda factoring till utländska kunder fungerar på samma sätt som till svenska kunder. Det är bara skillnad för factoringbolaget när de ska genomföra en kreditbedömning. Det är inte alltid lika lätt att få fram den informationen för utländska bolag. Detta brukar medför att kostnaden för att använda sig av factoring till utländska kunder blir lite högre.

Vi har lång erfarenhet av factoring! 

Våra duktiga medarbetare kan hjälpa dig om du har några fler frågor.