Olika former av Factoring

Olika former av Factoring

Reverse factoring

Vid reverse factoring är det kunden (dvs betalaren av fakturan) som tar initiativet. I de andra formerna av factoring är det fakturasäljaren som tar initiativet. Själva avtalet skrivs dock även här mellan fakturasäljaren och factoringbolaget.

Ofta tar kunden detta initiativ för att de önskar ha längre betalningsvillkor än de kan få av leverantören idag.

Hur går det till?

Fakturabetalaren vänder sig till en bank, finansinstitut eller factoringbolag med ett önskemål om att de ska finansiera deras fakturor mot sina leverantörer.

Då genomför factoringbolaget en analys av affärsmöjligheten genom en kreditbedömning hos fakturabetalaren. För att få igenom en reverse factoring måste kunden ha en mycket bra kreditvärdighet och betalningsförmåga. Detta då factoringbolaget garanterar leverantören riskavtäckning (factoring utan regress) för alla köpta fakturor.

Efter den första kontakten mellan kund och factoringbolag bedöms kundens betalningsförmåga. Factoringbolaget kommer att ta all risk för de köpta fakturorna och är därför noggranna i detta avseende. När de har kommit fram till en kreditrisk kan de sedan ge en gräns för hur mycket av fakturorna de kommer att ge en riskavtäckning.

Fördelar med reverse factoring

Det finns flera fördelar med reverse factoring. De är lika de som finns för andra lösningar. Framförallt kan man lyfta fram dessa:

  • Leverantören får pengar direkt och kan därmed erbjuda längre betalningsvillkor. Genom detta förbättras både leverantörens och kundens likviditet.
  • Leverantören får riskavtäckning för en viss del av sina fakturor som ingår i factoringavtalet.
  • Då kunden inte var helt nöjd innan gör detta att relationen mellan leverantör och kund förbättras.
  • Kunden kan få kassarabatter och bättre leveransvillkor.
  • Flexibel finansieringslösning.

Vad kostar reverse factoring

Kostnaderna vid reverse factoring är som i de andra factoringlösningarna en procentuell avgift. Skillnaden här är dock att det oftast är så att alla eller en stor del av kostnaderna tas av fakturabetalaren och inte av fakturaförsäljaren. Detta då det var kunden som ska betala fakturorna som tog initiativet till att arbeta med reverse factoring.

Full service eller inhouse factoring

Full service factoring är när ett factoringbolag levererar hela servicen kring factoring. Det vill säga att factoringbolaget inte bara finansierar fakturorna utan även tar över fakturahanteringen så som fakturautskick och bokföring av kundreskontran. Förutom detta tar även factoringbolaget hand om påminnelser och inkassohantering.

Inhouse factoring innebär istället att factoringbolaget endast finansierar fakturorna. Det är företaget själva som tar hand om bokföring, hantering av kundreskontran. Detta förfarande används främst av medelstora och stora företag. De vill gärna hålla bokföring och hantering av kundreskontra själva (inhouse). 

Denna lösning med inhouse factoring ger en enklare hantering till factoringföretag men även en större risk på grund av mindre kontroll över fakturorna och fakturaprocessen. Inhouse factoring godkänns endast om företaget har en bra kreditvärdighet och en kvalitativt bra kundportfölj.

  • Pengarna direkt
  • Bättre likviditetsplanering
  • Slipp hantera påminnelser och krav
  • Flexibelt - du bestämmer själv hur mycket eller när du vill använda dig av factoring

Selectiv factoring eller full factoring

Selectiv factoring betyder att företaget inte säljer alla fakturor. Det kan vara så att företaget väljer att endast sälja alla fakturor som är till svenska, utländska eller specifikt utvalda kunder.

Det kan även vara så att factoringbolaget inte vill finansiera alla fakturor. Detta på grund av factoringrisker eller att factoringbolaget inte har tillräckligt refinansieringsmedel.

När man ska arbeta med selektiv factoring kräver de flesta factoringbolag åtminstone mellan tre och fem gäldenärer. Man har denna regel med anledning av att minimera riskerna med factoring samt för att få ett bättre samarbetsflöde. Skulle man endast arbeta med en kund så är risken för stor om denne skulle välja att avsluta ett samarbete. 

Motsatsen till selektiv factoring är full factoring, vilket innebär att alla kundernas fakturor är med i samarbetet.

Dicslosed och undisclosed factoring

Skillnaden på disclosed och undisclosed factoring handlar om hur informationen går till fakturabetalarna.

Vid disclosed factoring informerar factoringbolaget alla kunder om samarbetet mellan factoringbolaget och företaget som säljer fakturorna. Detta för att minimera factoringrisker och säkerställa betalningsflöden. Varje faktura som skickas ut kommer med en överlåtelsetext.

Kunden vet då att fakturan ska betalas i sin helhet till factoringbolaget. Denna text är även en slags verifiering av att fakturan inte är någon bluffaktura. Verifieringen kan antingen genom e-mail eller telefonsamtal med kunden.

Använder man disclosed factoring minskar även risken för dubbelbetalningar. Har man inte denna text så finns risken att kunden betalar till fakturasäljaren istället för till factoringbolaget. Om detta sker får fakturasäljaren två betalningar för samma faktura.

Undisclosed factoring eller confidential factoring innebär att finansieringen endast är ett samarbete mellan fakturasäljaren och factoringbolaget. Kunden informeras aldrig om detta. Undisclosed factoring används av företag som inte vill att deras kunder ska veta om att de har ett factoringsamarbete. Denna typ av factoring ger inte factoringbolaget samma säkerthet vilket innebär att det endast godkänns om företaget har en mycket bra kreditvärdighet. 

I Sverige är det nästan uteslutande disclosed factoring som används. Det är för att det finns juridiska frågeställningar om giltigheten av en transfer av fordringarna till en ny fordringsinnehavare utan att notifiera kunden. Detta kräver en speciell kontokonstruktion när kontot för kundens betalningar är överlåten till factoringbolaget men behåller samma namn som fakturasäljaren. Denna konstruktion blir en stor utmaning på grund av den juridiska osäkerheten. Denna plikt om att informera sina kunder analyserad även från internationella factoringföreningar och EUF.

Domestic- och exportfactoring

Domestic innebär som namnet säger när kund och företag sitter i samma land. Exportfactoring är därmed när kunden sitter i ett annat land än fakturaställaren.

Det fungerar ungefär på samma sätt när det gäller domestic- eller exportfactoring. Den stora skillnaden är att vid exportfactoring ligger finansierings- och belåningsgraden lite lägre. Det är svårare för svenska factoringbolag att bedöma risken hos utländska kunder vilket gör att de godkänner en lägre belåningsgrad. Ofta ligger den mellan 40 och 60 % av fakturabeloppet.

Innan ett samarbete om exportfactoring inleds finns det flera aspekter att ta i beaktande. I sitt beslut är det bra att ta med alla chanser men även alla risker. Risker som finns med exportfactoring är bland annat finansiella risker, kommersiella risker, politiska risker, produkt-, produktions- och transportrisker och även valutarisker. Ett tips är att kolla upp olika instanser som kan hjälpa till med sådana här frågor för att få hjälp i din analys.

Oftast är det så att de factoringbolag som erbjuder exportfactoring gör det endast utan regress. Antigen har de själva en riskbedömning för utländska bolag eller så har de outsourcat förlustrisken till ett kreditförsäkringsbolag.

När det kommer till kostnader är ofta kostnaden för exportfactoring lite dyrare. Det är svårare och dyrare för ett factoringbolag att bedöma kreditrisken för de utländska kunderna.

Andra typer av factoring

Det finns även andra typer av factoring. Men dessa är väldigt ovanliga i Sverige och därför kommer vi inte att ta upp dem här. Är ni intresserade av att höra mer om dem är du varmt välkommen att kontakta oss så kan vi se om det är något för ert företag.

Det handlar om t.ex.;

Asset backed securities – Här säljs stora fordringsvolymer till ett för ändamålet skapat fondföretag. Fondföretaget refinansierar fordringarna genom emission av värdepapper på kapitalmarknaden.

Window dressing - Fordringsvolymer säljs utan regress strax innan kvartalsslut, halvårsslut eller årsslut för att förbättra balansen och här framförallt nyckeltalen.

Maturity factoring - Fakturasäljaren säljer regelbundet sina fordringar till factoringbolaget. Skillnaden här är att factoringbolaget inte finansierar fordringarna i början utan först vid förfallodatumet eller när kunden inte kan betala. 

Vi kan factoring!

Våra medarbetare har lång erfarenhet av factoring.

Kontakta oss så ska vi hjälpa dig.