Företagslån

Företagslån

För många företag är ett företagslån genom en bank en av de viktigaste formerna av finansiering. Vid ett företagslån ingår företaget ett avtal med banken. Att komma ihåg är att ett banklån alltid ska betalas tillbaka.

I avtalet med banken om ett företagslån skriver man vilken ränta som ska betalas, hur lång tid företagslånet ska betalas tillbaka på samt vilka säkerheter som kan lämnas.

Gäller det ett helt nystartat företag som är i behov av ett företagslån ställs det höga krav på en väl genomarbetad affärsplan och budget. Är ni osäkra på om ni kan ta ett företagslån i ert nystartade företag är ni alltid välkomna att höra er för att diskutera detta med oss.

Banker ställer flera krav på ditt företag (och även ibland på dig som ägare) för att bevilja ett företagslån. Mängden aktörer på marknaden som erbjuder företagslån har ökat vilket gör att konkurrensen även ökat. Det finns därför flera banker som även erbjuder företagslån utan säkerhet.

I och med det ökade antalet aktörer som erbjuder företagslån har det även kommit in oseriösa aktörer. Det är därför viktigt att ni noga utvärderar långivaren innan ni väljer att teckna ett företagslån hos dem. Vi har lång erfarenhet av flera olika företagslån och kan visa er att vi är kapitalstarka och seriösa aktörer på marknaden. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om företagslån för just ditt företag.

Varför företagslån?

Anledningarna till företagslån är många. Det kan vara så att ni vill förnya eller ersätta befintliga tillgångar, expandera eller effektivisera er verksamhet eller kanske starta ett dotterbolag eller ett helt nytt företag.

Ett företagslån lämpar sig allra bäst när det gäller att investera i materiella tillgångar som har ett andrahandsvärde. Då det då finns en direkt säkerhet i sitt företagslån.

Det finns dock flera olika typer av företagslån att ansöka om. Vilket av dessa företagslån som passar just ditt företag beror på hur ditt företag ser ut. Är ni ett nystartat företag? Ett företag med många års erfarenhet som är redo att expandera? Det finns många olika typer av företag och därför även flera olika typer av företagslån.

 • Investeringskredit
 • Rörelsekredit
 • Checkkredit

Sen finns det även en annan typ av finansiering för ett företag som inte är ett företagslån. Det är factoring som kan vara fakturaköp eller fakturabelåning. Du kan läsa mer om factoring här

Längre ner kommer mer utförlig förklaring över de olika typerna av företagslån. 

 • Expandera verksamheten.
 • Effektivisera verksamheten.
 • Förnya tillgångar.
 • Investera i nya tillgångar.
 • Starta dotterbolag.
 • Starta nytt företag. 
 • med flera...

Vad kostar företagslån?

När man ansöker om ett företagslån får man veta hur mycket man krävs amortera på lånet samt vilken ränta ni kan få. En amortering är inte en direkt kostnad för företagslånet utan är en avbetalning som blir en betalning tillbaka till er själva.

Det som blir kostnader att räkna med på lånet är den ränta som du får på ditt företagslån samt expeditionsavgifter. En expeditionsavgift tas ut varje gång du omsätter ditt lång.

Vid företagslån i formen av checkräkningskrediter tillkommer även en avgift för din rätt att disponera upp till ett visst belopp.

Var noga med att gå igenom alla kostnader med din bank så att du får en klar bild av hur mycket den totala kostnaden för ditt företagslån blir. Du kan då lättare se över din ekonomi för att ni ska ha råd att varje månad betala dessa kostnader samt amorteringen av ert företagslån.

Krav vid företagslån

Banken ställer krav på ditt företag att presentera dokument för att bevisa att ni kommer ha möjlighet att betala de avgifter som uppstår med ett företagslån samt att amortera lånet i den takt banken kräver.

Detta tittar banken på för att utvärdera om de kan ge ett företagslån:

 • Ägaren eller ägarna om det finns flera – vilken erfarenhet du har, hur ser din privatekonomi ut, dina referenser och utbildning.
 • Affärsplan – den ska vara realistisk och detaljerad.
 • Budget – även denna ska vara realistisk och detaljerad.
 • Eventuella bokslut – har ni tidigare haft bokslut kommer banken att bedöma dessa.
 • Eventuell balansräkning samt deklaration – om ni har haft det tidigare.
 • Har ni någon ekonomihjälp eller revisor i bolaget.

Med dessa dokument kan banken genomföra en bedömning av deras risk för att ge dig ett företagslån. De ser till vilken återbetalningsförmåga ni som företag har. Det finns tillfällen där banken kommer att ge ett företag avslag för sin ansökan om företagslån.

Skulle detta ske så behöver det inte betyda att ni måste ge upp era försök att få ett företagslån. Kontakta banken och be om en motivering till varför ni fick avslag på ert företagslån. Sedan kan ni utvärdera om det finns något ni kan göra för att nästa gång få godkänt på er ansökan om företagslån.

Kanske kan ni göra en bättre presentation av er affärsplan, budget eller bokslut för att banken lättare ska se fördelarna och hur bra det kommer att gå för er framöver. Prata med oss så kan vi råda er om hur ni kan göra för att få ett företagslån.

Säkerhet vid företagslån

När banken ska bevilja ett företagslån kräver de att ni lämnar någon sorts säkerhet. Skulle ni tappa er betalningsförmåga och sluta betala in på ert företagslån har banken detta som en säkerhet som de kan begära som betalning för lånet.

Det finns flera olika typer av säkerhet som banken kan godta för ett företagslån. Här nedan beskriver vi kortfattat några av de vanligaste säkerheterna som banken kan godta för ett företagslån.

 • Borgen – moderbolag eller grundare går i borgen för ett företagslån. Skulle företaget inte betala lånet blir det dessa som blir återbetalningsskyldiga.
 • Aktiepant – aktier i ett bolag pantsätts som säkerhet för ett företagslån. Lämpligare för större företag. Detta innebär att banken kan ta aktierna i anspråk om inte ett företagslån återbetalas. Det kan då bli banken som tar kontroll över företaget.
 • Pant i fastighet – Precis som namnet avslöjar innebär denna säkerhet att en fastighet som företaget äger sätts som pant för ett företagslån. Detta ger en god säkerhet för banken. Mindre företag har även möjlighet att använda ägarens fastighet (ex villa eller bostadsrätt) som pant. Detta är dock mer riskabelt då det skulle drabba ägaren privat om inte företagslånet kan återbetalas.
 • Säkerhet i immateriella tillgångar – detta kan vara ett registrerat varumärke eller patent. De pantsätts på samma sätt som en fast egendom. Detta måste registreras hos PRV. Att använda sig av detta som säkerhet vid ett företagslån är dock inte tillgängligt för så många företag. De flesta har inte några immateriella rättigheter som har ett högt värde.
 • Företagsinteckning – detta är pant i lös egendom. Lös egendom är tillgångar som inte är fast egendom. Normalt brukar man använda sig av varulager eller kundfordringar vid företagsinteckning som säkerhet för ett företagslån. En nackdel med detta är att det tillkommer en stämpelskatt på 1 % av beloppet.

Företagslån 

 • Investeringskrediter
 • Rörelsekrediter
 • Checkkrediter

Factoring

 • Sälja fakturor
 • Fakturabelåning

Företagslån utan säkerhet

Det blir allt vanligare att ett företag kan bli erbjuden ett företagslån utan säkerhet. Detta på grund av att konkurrensen mellan företag som erbjuder företagslån har blivit hårdare med allt fler aktörer på marknaden.

Man bör dock ha i åtanke att det inte är helt bekymmersfritt att ta ett företagslån utan säkerhet. Det finns flera aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid företagslån utan säkerhet.

Vill man ta ett företagslån utan säkerhet skiljer det sig lite mellan de olika företagsformerna.

 • Enskild firma – en enskild firma är inte en juridisk person. Detta innebär att det är ägaren som söker om företagslån och dennes privata ekonomi står som säkerhet. Det är ägaren som betalar räntor och amorteringar.
 • Aktiebolag – Vid ett företagslån för ett aktiebolag är det firmatecknaren/firmatecknarna som tecknar lånet. Det är aktiebolaget som betalar räntor och amorteringar. Aktiebolaget är i sig självt en säkerhet för ett företagslån. Dock krävs det ofta även en personlig borgenär. Är lånet över 200 000 kan det krävas två personliga borgenärer.
 • Handelsbolag – När ett handelsbolag begär ett företagslån fungerar det på samma sätt som för ett aktiebolag. Se ovan vad som gäller.

Det kan vara lockande att ta ett företagslån utan säkerhet. Men det finns en del saker som du bör tänka på innan.

 • Tänk noga igenom om ni verkligen behöver ta detta företagslån nu eller om ni kan invänta en period när ni kan lämna en säkerhet för att ta lånet.
 • Kanske ni hittar andra finansiärer, t.ex. privat eller andra aktörer istället för ett företagslån hos en bank – då bör ni fundera på om ni klarar av ett bakslag eller en snabb återbetalning av lånet.
 • Varför erbjuder denna aktör företagslån utan säkerhet? Hur hanterar det situationen ifall att pengarna för företagslånet inte betalas tillbaka?
 • Vilka avgifter kommer att tillkomma? Då ett företagslån utan säkerhet innebär en stor risk för långivaren brukar det komma med högre avgifter. Läs allt det finstilta och ställ frågor!

Istället för ett företagslån utan säkerhet kanske det finns andra alternativ som kan vara bättre. Ni kan t.ex. undersöka om ni kan använda er av factoring, d.v.s. att sälja fakturor eller fakturabelåning. Detta är en tjänst som snabbt ger kapital och ni kan själva reglera hur mycket och hur ofta ni är i behov av denna finansiering. Till skillnad från ett företagslån ges detta till de flesta företag och det är kreditrisken hos era kunder som ligger till grund för om ni kan använda er av factoring.

Företagslån enskild firma

Att ta ett företagslån i en enskild firma skiljer sig lite från när Aktiebolag eller Handelsbolag ansöker om ett företagslån.

Den främsta orsaken till detta är att en enskild firma inte är en juridisk person vilket gör att ägaren ”är” firman. Därmed är det ägaren som tecknar företagslån. Det är därför viktigt för ägaren att ha full koll på alla avgifter som tillkommer ett företagslån och se över om ens företag har möjlighet att stå för dessa kostnader. Detta då det är ägaren privat som annars blir återbetalningsskyldig för företagslånet.

En enskild firma kan ställa en säkerhet till sitt företagslån. Denna säkerhet kan vara att ägaren går in som borgenär, en fastighet som ställs som säkerhet eller tillgångar i firman som kan användas som en säkerhet.

Vill man ta ett företagslån utan säkerhet i en enskild firma bedömer en bank utifrån bland annat dessa kriterier:

 • Ägarens ekonomi – har ägaren en god och stabil ekonomi. Detta ses som ett plus vid ansökan om företagslån.
 • Den enskilda firmans historia – har firman varit verksam i flera år men som nu behöver pengar till en händelse som uppstått? Är detta fallet är det enklare att få ett företagslån utan säkerhet beviljat än om det t.ex. rör sig om en ny enskild firma som behöver uppstartskapital.
 • Syfte med ett företagslån – är det tveksamheter i de två första punkterna kan långivaren även vilja veta vad företagslånet kommer att användas till.

Olika typer av företagslån

Det finns flera olika typer av företagslån. Vilket som passar ditt företag bäst handlar om hur er situation ser ut. Vad är syftet med ett företagslån? Är ni ett etablerat företag eller nystartat?

 • Investeringskrediter – Denna typ av företagslån tas om ett företag behöver investera i t.ex. maskiner, inventarier, byggnader eller liknande. Det finns olika typer av investeringskrediter, reverslån, inteckningslån, leasing och avbetalning. De två första ses som långsiktiga investeringskrediter.
 • Rörelsekrediter – en rörelsekredit är ett företagslån som används då ett företag behöver lösa ett likviditetsproblem. Det vanliga är att tiden mellan leverans av en tjänst eller vara och betalningen för denna blir för stor.
 • Checkkrediter – En checkkredit är en kortsiktig rörelsekredit som har en löptid på ett år. Villkoren för denna typ av företagslån bestäms därmed årsvis. Här kräver banken ofta borgen eller inteckning i företaget som säkerhet.
 • Factoring – sälja fakturor eller fakturabelåning - något som inte är ett företagslån men ses ofta som ett alternativ till finansiering. Ibland kan factoring vara ett bättre alternativ till ett traditionellt företagslån. Du kan läsa mer om factoring och dess olika delar sälja fakturor och fakturabelåning här.

Funderar du på att ta ett företagslån till ditt företag? 

Vi kan hjälpa dig om du har några fler frågor.