Fakturaservice

Fakturaservice

Vid fakturaservice, eller fakturatjänst som en del kallar det, tar vi hand om all administration kring fakturahanteringen. Du kan välja själv om du vill skapa fakturorna och vi tar hand om allt därefter genom vår reskontraservice. Eller så kan du använda dig av vår fakturaservice där vi tar hand om allt som har med fakturor att göra.

Ofta behöver en person i ett företag lägga mycket tid åt att bevaka fakturor och se till att betalningar kommer in i rätt tid. Skulle betalningarna utebli blir det ytterligare tid som behöver läggas åt att skicka ut påminnelser och se till att kunden betalar in sin faktura. Ett sista steg är inkasso om kunden inte betalar trots påminnelser. Vår fakturaservice ordnar allt detta och mer åt ditt företag.

Istället för att anställa en extra person när ni känner att fakturahanteringen tar för mycket av er tid kan ni vända er till vår fakturaservice.

Genom vår fakturaservice tar vi hand om hela din reskontra med fakturering, bokföring av betalningar, räntefakturering och utskick av påminnelser.

Vi har professionella medarbetare på vår fakturaservice som kan hantera era kunder utan att er affärsrelation påverkas. Era kunder kommer inte att märka av någon skillnad på att ni använder er av vår fakturaservice. Inte mer än att de betalar in sina fakturor genom våra fakturaservice samt att vi kontaktar dem ifall att de inte betalar i tid. Enligt vår erfarenhet ser inte kunderna det som något negativt att ett företag använder sig av fakturaservice. Det har snarare visat sig vara något som gör att kunderna i mindre utsträckning betalar sina fakturor för sent.

Hur fungerar fakturaservice?

När ni väljer att använda er av fakturaservice börjar ni som vanligt med att komma överens med era kunder om betalningsvillkoren.

Därefter registrerar ni era fakturor. Ni kan sedan välja på att själva skicka ut era fakturor till era kunder och låta oss ta hand om allt därefter eller att låta vår fakturaservice även ta hand om faktureringen. 

Vid inbetalning från era kunder genomför vår fakturaservice en utbetalning till ert bankkonto, bankgiro eller plusgiro.

Skulle det vara så att era kunder inte betalar in sin faktura efter förfallodatumet kommer vi att skicka ut en påminnelse. Därefter tar vår fakturaservice kontakt med kunden per email eller telefon om betalning fortfarande inte kommit in.

Det sista steget blir inkasso men oftast brukar vår fakturaservice lyckas få betalt innan dess. Vår fakturaservice kommer att hålla er uppdaterade hela vägen så att ni har full koll på hur det går med era fakturor.

  • Frigör tid
  • Korta kredittider
  • Flexibelt
  • Med 3de part betalar kunderna snabbare

Fördelar med fakturaservice

Det finns många fördelar med att använda sig av vår fakturaservice. Den främsta fördelen med fakturaservice är att du frigör tid i din verksamhet. Istället för att lägga tid åt fakturahantering sköter vår fakturaservice det åt er.

Ni får med fakturaservice tid som ni kan lägga på att utveckla och ta er verksamhet framåt och bli mer lönsam. Tid är pengar. Därför väljer många företag att använda sig av fakturaservice för sin fakturahantering.

  • Frigör tid som kan läggas på er kärnverksamhet.
  • Korta kredittider.
  • Det har visat sig att kunder betalar snabbare och kredittiden minskar när en tredje part. hanterar fakturorna.
  • Du väljer själv vilka fakturor som ska omfattas av fakturaservice.
  • Vår fakturaservice består av professionella medarbetare som vårdar era kundrelationer.

Nackdelar med fakturaservice

För att vi ska kunna ta hand om er fakturahantering genom vår fakturaservice behöver vi ta ut en avgift. Det är den nackdelen som finns med fakturaservice.

Denna kostnad kan däremot snabbt räknas av mot all den tid som sparas på att inte själva behöva hantera fakturor och all administration därtill.

Kontakta gärna oss om ni vill veta mer om kostnader och avgifter om ni vill använda er av vår fakturaservice.

Skillnad på fakturaköp och fakturaservice

När du använder dig av fakturaservice är det ni som tar kreditrisken till skillnad från vid fakturaköp. En annan skillnad vid fakturaservice är att ni får betalt först när era kunder har betalat. Det betyder därmed att fakturaservice inte är någon form av finansiering utan är en service som man betalar för att frigöra tid till annat i verksamheten. Fakturaservice är ett komplement till fakturaköp.

Vi har lång erfarenhet av fakturaservice! 

Vi tar hand om all din fakturahantering.

Du kan lägga tid på er kärnverksamhet.