Fakturaköp

Fakturaköp

Dina kunders fakturor är ditt företags främsta intäkt. Det kan därför kännas tungt ibland att behöva vänta 30,60 eller upp till 90 dagar på att få en inbetalning. Ibland ännu längre ifall att kunden inte betalar sin faktura i tid.

Det finns många banker, finansinstitut eller factoringbolag som erbjuder sig att fakturaköp. Detta för att fler och fler företag ser fördelarna med att använda sig av fakturaköp för att finansiera sin verksamhet.

Alla kostnader som löner, hyra etcetera ska betalas men kunderna dröjer med sina inbetalningar. Det är ingen ovanlig syn. Då kan ett fakturaköp vara en enkel lösning. Med ett fakturaköp frigörs kapital snabbt i bolaget och dessa kan användas till att betala dessa kostnader.

Ett annat scenario är att ni är ett företag i tillväxtfas men för att göra de nödvändiga satsningarna behöver ni frigöra tid och kapital. Även då kan fakturaköp vara en lösning. Ni får pengar på kontot direkt och ni kan återinvestera dessa i er verksamhet för att på sikt nå än högre lönsamhet.

Det finns även många fler orsaker till varför ett företag väljer att använda sig av fakturaköp. Vilket som än är er anledning så vill vi köpa era fakturor. Vi har ett stort eget kapital och kan ge er en professionell service som inte tär på era kundrelationer.

Fakturaköp löpande

När det kommer till fakturaköp kan ni som företag själva välja hur många fakturor ni vill sälja. Det kan vara allt från en enstaka faktura till alla era fakturor. Priset kommer att påverkas beroende på hur många fakturor ni väljer att låta ett factoringbolag, bank eller finansinstitut köpa.

En tjänst som ger ett lägre pris är att ha fakturaköp löpande. Det innebär att ni löpande låter era fakturor bli köpta av ett factoringbolag. Ni kan ha bestämda kunder som ingår i det löpande avtalet eller alla era kundfakturor.

  • Pengarna direkt
  • Ökat rörligt kapital
  • Flexibelt
  • Inga räntehöjningar
  • Endast kostnad när du nyttjar fakturaköp

Fördelar med fakturaköp

Det finns flera fördelar med fakturaköp. Det man tänker på först är att du får pengarna direkt. Det betyder att du kan ge dina kunder förmånliga och konkurrensmässiga betalningsvillkor. Vilket kanske är en avgörande faktor i din bransch. En del branscher är så konkurrensutsatta och tuffa att en sådan sak som betalningsvillkor kan bli en avgörande faktor när kunderna gör sitt val. Då är fakturaköp en lösning på detta problem.

Andra fördelar med ett fakturaköp är att du ökar ditt rörliga kapital vilket i sin tur säkerställer likviditeten och öppnar upp för möjligheter och bättre förutsättningar för expansion.

Fakturaköp kan ses som en form av finansiering i ett företag. Det är då rimligt att jämföra fakturaköp med mer traditionella finansieringslösningar för att se dess fördelar. Här är fördelarna för fakturaköp jämfört med att t.ex. ta ett traditionellt banklån:

  • Det är flexibelt – du kan välja att använda dig av fakturaköp enstaka gånger eller mer löpande. Du väljer själv hur ofta eller hur mycket du vill lägga ut på fakturaköp.
  • Det går snabbt med fakturaköp – du får pengarna direkt.
  • Du behöver inte oroa dig för räntehöjningar på lån. Kostnaden för fakturaköp uppstår endast när du utnyttjar det och inte någon löpande kostnad.

Nackdelar med fakturaköp

Den nackdel som finns med fakturaköp är att det kommer med en avgift. När en bank, finansinstitut eller factoringbolag gör fakturaköp så vill de ha betalt för detta. De tar då ut en procentuell del av fakturabeloppet som en avgift för deras arbete.

Denna kostnad för ett fakturaköp kan vägas mot andra kostnader för finansieringslösningar, såsom exempelvis ränta på ett traditionellt banklån. Varje företag får se om kostnaden för avgifter för ett fakturaköp väger upp den ökade likviditeten och friheten som kommer med att låta någon annan köpa ens fakturor.

Skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning

När man gör ett fakturaköp så säljs fakturorna till factoringbolaget som tar över dessa. Vid en fakturabelåning pantförskrivs och belånas fakturorna av factoringbolaget.

Denna juridiska skillnad betyder att fakturaköp kan vara med eller utan regress medan fakturabelåning endast är möjlig med regress.

Det som är skillnad mellan fakturaköp och fakturabelåning förutom ovan är att det ofta är en mindre belåningsgrad som beviljas när det kommer till fakturabelåning.

I övrigt är fakturaköp och fakturabelåning väldigt lika och det handlar mer om den juridiska skillnaden i dessa.

Vi kan fakturaköp!

Våra medhjälpare har lång erfarenhet av fakturaköp.

Kontakta oss så ska vi hjälpa dig.