Sälja fakturor

Som företagare som arbetar på projektbasis kan det innebära att man får ligga ute med mycket pengar i början av projektet. Ofta har man 30, 60 eller 90 dagar innan man får betalt för arbetet. Men de stora kostnaderna kanske ligger i början av projektet.

Det kan då bli svårt med likviditeten och kassaflödet samt hämma investeringar i verksamheten och löneutbetalningar med mera.

Då kan det vara en idé att sälja sina fakturor. När företaget säljer fakturor får de direkt betalt för sina fakturor och kan använda dessa pengar för att finansiera verksamheten.

Många ser detta som en annan typ av banklån. Avgiften man betalar för att sälja fakturor är som en ränta man betalar på ett banklån. Det är därför idag många företag som ser det som en del av verksamhetens finansiering att sälja fakturor. Både små och stora företag i olika branscher ser fördelar med att sälja fakturor.

Fördelar med att sälja fakturor

Det finns en del fördelar med att sälja fakturor till ett factoringbolag. Speciellt vissa branscher har ett större behov av det än andra. T.ex. om de arbetar mycket på projektbasis med mycket kostnader i uppstarten av projektet. Men det finns dock företag i alla storlekar och branscher som ser fördelar i att sälja fakturor.

Här är några fördelar med att sälja fakturor:

 • Du får pengarna direkt för dina fakturor.
 • Du kan återinvestera dessa pengar i din verksamhet.
 • Du kan investera pengarna i nya affärsmöjligheter.
 • Ger ett bra cash flow
 • Förbättrad likviditet
 • Pengarna direkt
 • Möjlighet till investering
 • Bra cash flow
 • Bättre likviditet

Nackdelar med att sälja fakturor

Självklart finns det en annan sida också av att sälja fakturor. Det finns inte bara fördelar utan även nackdelar med att sälja fakturor. Därför är det bra om man innan ett beslut tas om att sälja fakturor tänker igenom detta noga. Se över vad ni har för behov i ert företag, hur ert kassaflöde ser ut, hur era inbetalningar och utbetalningar är etcetera.

När ni sedan kommer fram till att sälja fakturor är något för er glöm inte att även ställa många frågor till ert factoringbolag. Ni behöver veta allt som står i ert avtal så ni är förberedda ifall att något oförutsett händer.

Nackdelen med att sälja fakturor är att det kostar. Även factoringbolagen vill tjäna pengar och därför tar de ut en avgift för att köpa fakturor. Denna kostnad för att sälja fakturor ser många företag i jämförelse med att ta ett banklån där man betalar ränta.

Kostnad - sälja fakturor

Som vi nämnde ovan under nackdelar så tar ett factoringbolag en avgift för att köpa fakturor. Denna avgift kan variera beroende på bolag samt i vilken omfattning ni ska sälja fakturor. T.ex. om ni säljer enstaka fakturor eller flera och även hur stora belopp fakturorna är på.

Oftast tar ett factoringbolag en procentsats av fakturabeloppet för de fakturor man väljer att sälja. Var noggrann med att även kolla om det tillkommer några andra avgifter förutom denna procentsats när du ska sälja fakturor. Det är inte alltid det factoringbolag med lägst procentsats är det billigaste alternativet totalt sett när det kommer till att sälja fakturor.

En annan avgörande faktor för priset är om ni väljer att sälja fakturor med regress eller utan regress. Priset kan ligga mellan ca 1-5 % av fakturabeloppet.

Sälja fakturor med regress

När man säljer fakturor med regress innebär det att du kommer att få köpa tillbaka fakturan om kunden inte betalar i tid. Detta innebär därmed en högre risk för ditt företag.

Fördelen med att sälja fakturor med regress är att du får behålla en större del av betalningen själv. Vet man med sig att ens kunder brukar vara trogna betalare så är detta ett billigare alternativ.

Sälja fakturor utan regress

Att sälja fakturor utan regress ger dig inga problem ifall att kunden inte betalar. Det är factoringbolaget som tar hand om försenade betalningar och ser till att få in pengarna.

När du väljer att sälja fakturor utan regress betyder det att du får dina pengar direkt och behåller dem oavsett om kunden betalar eller ej. Du slipper lägga tid åt att påminna om betalning och indriva pengarna. Om man väljer att sälja fakturor utan regress ligger allt ansvar för påminnelser och inkasso på factoringbolaget.

Nackdelen med att sälja fakturor utan regress är att kostnaden blir högre för dig då factoringbolaget tar all risk ifall att kunden inte betalar.

Utan regress

 • Ingen risk för dig
 • Ingen hantering av krav och påminnelser. 
 • Högre kostnad. 

Med regress

 • Du tar risken. 
 • Du får behålla mer pengar. 
 • Lägre kostnad. 

Sälja enstaka fakturor

En del företag har ett tillfälligt behov av att få in pengar snabbt. Det kan till exempel röra sig om ett enstaka stort projekt som kräver mycket kostnader i början. Däremot betalar kunderna först när projektet är slutfört. Det blir då ett glapp finansiellt för företaget och likviditetsproblem uppstår.

Risken finns då att det blir svårt att hålla sina betalningsåtaganden under denna korta period av likviditetsproblem. En lösning kan vara att sälja en eller några enstaka fakturor till ett factoringbolag.

Att sälja fakturor blir som ett lån för att lösa företagets betalningar under projektets början. En avgift betalas till factoringbolaget för de fakturor man säljer. Du kan även här välja om du vill sälja fakturor med eller utan regress. Som vi förklarade tidigare så behöver du inte oroa dig för om kunden betalar när du väljer att sälja fakturor utan regress. Väljer du att sälja fakturor med regress blir det en lägre kostnad. Betalar däremot inte kunden får du köpa tillbaka fakturan och själv se till att kunden betalar.

Sälja förfallna fakturor

Du kan inte sälja dina förfallna fakturor till ett factoringbolag. Det är dock många factoringbolag som arbetar även med inkasso. Fråga därför ditt factoringbolag om de även kan hjälpa dig med att ta hand om obetalda fakturor.  

Säljfinansiering

Ett annat sätt än att sälja fakturor är att finansiera sin verksamhet med hjälp av sina fakturor är att använda sig av säljfinansiering. Det skiljer sig lite från att sälja fakturor då det här handlar om löpande betalningar och inte att sälja enstaka fakturor. Det kan vara exempelvis leasing-, avbetalning eller hyreskontrakt.

Det innebär att du får betalt direkt för hela perioden. Kunden faktureras den månatliga summan ni kom överens om. Du får då en möjlighet att erbjuda dina kunder en delbetalning men du själv får betalt direkt. Ofta kan det vara ett starkt säljargument att kunna erbjuda färdiga finansieringslösningar åt sina kunder. Speciellt när det gäller dyra inköp som t.ex. en bil. Att kunna erbjuda kunderna att dela upp sin betalning gör att kunden kan betala utifrån sina egna förutsättningar och då kan välja bättre produkter och handla oftare.

När du har säljfinansiering kan du snabbt få ett kreditbesked som gör att du kan göra en snabb affär med din kund.

Vi har lång erfarenhet av att sälja fakturor! 

Våra duktiga medarbetare kan hjälpa dig om du har några fler frågor.